Programet
Qeverisja e Mirë / Reagime

Refuzohet padia e Hasan Pretenit ndaj organizatës ÇOHU

Gjykata Themelore e Prishtinës ka hedhur poshtë padinë e ish-drejtorit të Agjencisë Kundër Korrupsionit (AKK) Hasan Pretenit, i cili në emër të tij dhe të AKK-së ka paditur organizatën Çohu! me pretendimet për shpifje dhe fyerje.
Përveç organizatës ÇOHU!, në të njëjtën padi ai kishte përfshirë gjithashtu Arton Demhasajn, Lorik Bajramin dhe Besnik Boletinin, gazetar në Qendrën Kosovare për Gazetari Hulumtuese, të cilët në këtë kontest janë përfaqësuar nga avokati Admir Salihu.

 

Gjykata Themelore e Prishtinës ka hedhur poshtë padinë e ish-drejtorit të Agjencisë Kundër Korrupsionit (AKK) Hasan Pretenit, i cili në emër të tij dhe të AKK-së ka paditur organizatën Çohu! me pretendimet për shpifje dhe fyerje.

Përveç organizatës ÇOHU!, në të njëjtën padi ai kishte përfshirë gjithashtu Arton Demhasajn, Lorik Bajramin dhe Besnik Boletinin, gazetar në Qendrën Kosovare për Gazetari Hulumtuese, të cilët në këtë kontest janë përfaqësuar nga avokati Admir Salihu.

Gjykata e ka hedhur poshtë padinë e AKK-së si të palejuar, ndërsa padinë private të z. Preteni si të pabazuar.

“Pas vlerësimit të pretendimeve të paditësit të dytë Hasan Preteni dhe kundërshtimet e të paditurve të parashtruara nga përfaqësuesit e tyre lidhur me shpifjen dhe fyerjen nga të paditurit, gjykata duke ju referuar provave të administruara gjeti se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar”, thuhet ndër të tjera në aktgjykim.

Aktgjykimi obligon paditësit që në “mënyrë solidare t'ia kompensojnë të paditurve shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 1,393.60€ të gjitha në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi nën kërcenim të përmbarimit të dhunshëm”.

Padia ishte bërë me 07.05.2012 në lidhje me një raportim të Preportr për mosdeklarimin e bizneseve nga shtatë deputetë të Kuvendit të Kosovës.  

Rastet  e këtyre deputetëve janë dërguar fillimisht në AKK, dhe pas publikimit të shkrimit, z. Pretenit ka deklaruar për RTK se i kanë kontrolluar bizneset e shtatë deputetëve dhe ka rezultuar se ato janë pasive dhe nuk kanë asnjë qarkullim financiar. Por Preportr pati gjetur se katër nga shtatë bizneset e deputetëve kanë qarkullim financiar me qindra-mijëra euro. Pas publikimit të qarkullimit financiar të katër bizneseve, z. Preteni pati deklaruar për KTV-në se “nuk ka rëndësi a është biznesi pasiv, apo aktiv, ai duhet të deklarohet”.

Pas publikimit të këtyre fakteve, AKK nën udhëheqjen e Pretenit ka ndërhyrë në regjistrat e deklarimit të pasurisë të disa prej deputetëve, duke ua shtuar bizneset që ata nuk i kanë deklaruar fare. Këtë veprim ÇOHU! e ka konsideruar si falsifikim të regjistrave të deklarimit të pasurisë.

Ish-drejtori i AKK-së Hasan Preteni, prej periudhës së padisë ka refuzuar bashkëpunimin me Organizatën ÇOHU! dhe Qendrën Kosovare për Gazetari Hulumtuese – Preportr.

Aktgjykimin mund ta gjeni këtu

 • Antikorrupsion

 • Hulumtime

  20 Nëntor '20

  Pandemi në Gjyqësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën shtator 2019 – gusht 2020

 • Hulumtime

  23 Prill '20

  Keqpërdorimi në prokurim publik

  Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të...

 • Hulumtime

  18 Nëntor '19

  Qasja në drejtësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën tetor 2018 – shtator 2019

 • Aktivitete

  18 Korrik '18

  Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publikë dhe Agjencia Kundër Korrupsion

  Në fokus të diskutimit ka qenë nisma ligjore për rishikimin e bazës ligjore e cila ka të bëjë me deklarimin e pasurisë të zyrtarëve publikë,...

 • Qeverisja e Mirë

 • Aktivitete

  7 Nëntor '22

  Pyetësor: Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publikë

  Organizata Çohu! dhe Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese – Preportr, janë duke realizuar një hulumtim lidhur me procesin e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë...

 • Hulumtime

  13 Qershor '22

  Përgjegjësia Disiplinore e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

  Organet kompetente të vendit kanë ndërmarrë një sërë hapash për reformimin e drejtësisë, me qëllim të konsolidimit dhe forcimit të shtetit të së drejtës, si dhe të...

 • Hulumtime

  1 Prill '22

  Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

  Ajri i ndotur, degradimi i hapësirave të gjelbra, dëmtimi i shtretërve të lumenjve si dhe gjendja e deponive të mbeturinave janë disa probleme të cilat ishin dhe vazhdojnë të jenë të dukshme në...

 • Hulumtime

  25 Janar '22

  Online Media Monitor

  Raporti i monitorimit të mediave online janar 2020 - dhjetor 2021

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  1 Prill '22

  Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

  Në këtë video pasqyrohen dëmet mjedisore që janë shkaktuar ndër vite në Kosovë. Fokusi i kësaj përmbledhje është gjendja aktuale në deponitë...

 • Hulumtime

  4 Nëntor '21

  Pasojat e hidrocentraleve

  Ndërtimi i hidrocentraleve në Grykën e Deçanit dhe në Shtërpcë ka shkaktuar pasoja të shumta buzë lumit, në rrjedhën e lumit qasjen në lumë....

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Fati i zi i Drinit të Bardhë

  Për vite me radhë, kompani të shumta kanë nxjerrë rërë dhe zhavorr nga Drini i Bardhë. Eksploatimet e tyre ilegale jo vetëm që shkatërruan hektarë...

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Degradimi i Drinit të Bardhë

  Mbi një mijë hektarë të Drinit të Bardhë u dëmtuan nga eksploatuesit ilegalë të rërës dhe zhavorrit, për vite me radhë. Dënimet e vogla,...