Programet
Qeverisja e Mirë / Hulumtime

Tenderomania e (pa)ndëshkuar

Prokurimi publik vazhdon të mbetet ndër komponentët e rëndësishëm të shpenzimit të parasë publike në Republikën e Kosovës, i cili në masë të konsiderueshme ka shërbyer si instrument për keqpërdorime nga akterë të ndryshëm publikë e privatë

 

Në kuadër të Koalicioni për Hapje të të Dhënave dhe Llogaridhënie në Prokurim Publik - Pro Open - është publikuar raporti me titull: “Tenderomania e (pa)ndëshkuar”, i realizuar nga Organizata Çohu!

Gjetjet kryesore në raport fillimisht janë përmbledhur në 3 pika kryesore:

-        Prokurimi publik si instrument i financimit të partive politike;

-        Prokurimi publik si kulturë e pandëshkueshmërisë; si dhe

-        Prokurimi publik si bojkot ekonomik.

Në veçanti, hulumtimi është fokusuar në ndjekjen e keqpërdorimeve eventuale në fushën e prokurimit publik, i cili kishte rezultuar me gjetje të natyrave të ndryshme duke pasqyruar kështu mungesën e efikasitetit të organeve të ndjekjes.

Shqetësim kryesor mbeten defektet profesionale të prokurorëve dhe nevoja për avancim profesional të tyre. Mungesat e tilla profesionale pamundësojnë hetimin dhe zbulimin e rasteve në të cilat ka dyshime për keqpërdorime eventuale në fushën e prokurimit publik.

Në raport janë identifikuar edhe gjetje të tjera si probleme të cilat pamundësojnë ndjekjen dhe ndëshkimin e keqpërdoruesve në fushën e prokurimit publik. Ndër gjetjet e theksuara vërehet:

-        Numri i pamjaftueshëm i prokurorëve dhe mungesa e prokurorëve të profilizuar;

-        Nevoja për trajnimet dhe ngritjet profesionale të prokurorëve dhe mungesa e ekspertëve;

-        Bashkëpunimi i brishtë ndërinstitucional dhe mungesa e gatishmërisë së dëshmitarëve për të dëshmuar; dhe

-        Mungesa e evidencave dhe i rasteve të kategorizuara që kanë të bëjnë me prokurimin publik.

 

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  2 Prill '20

  Shkeljet e konstatuara nga auditimi në PDK

  Raporti i auditimit për vitet 2016 dhe 2017 ka gjetur disa shkelje sa i përket pasqyrave financiare në Partinë Demokratike të Kosovës (PDK)

 • Hulumtime

  10 Mars '20

  “Ndihma” e Rugovës me viza

  Ukë Rugova akuzohet nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës se gjatë një periudhe prej tri vitesh ka udhëhequr një grup kriminal, duke furnizuar...

 • Hulumtime

  26 Shkurt '20

  Auditimi konstaton disa shkelje nga LDK

  Raporti i auditimit Lidhjes Demokratike të Kosovës për vitet 2016 dhe 2017 ka gjetur disa shkelje sa i përket pasqyrave financiare

 • Hulumtime

  27 Janar '20

  Puna e detyrueshme: Mes dhimbjes dhe ditarit

  Pamundësia e pensionimit të parakohshëm në Kosovë po detyron mbi 200 arsimtarë me sëmundje të rënda të vazhdojnë procesin mësimor, duke krijuar...