Donatorët

Donatorët

Organizata Çohu! dhe aktivitetet e saja mbështeten nga këta donatorë:

  • Civil Rights Devenders

  • Swedish Government

  • European Commission

  • Democratic Society Promotion

  • Open Society Institute

  • Kosovo Foundation for Open Society

  • Free Press Unlimited